دکل فلنچی


دکل
خود ایستا 3 پایه
دکل
های خودایستا سه پایه دکل هایی هستند که به صورت مشبک بوده و دارای سه پایه می‌باشد
. پایه ها اکثراً از لوله و اعضای داخلی به صورت خرپائی از نبشی ساخته می‌شود . در
ساخت پایه ها از نبشی ، نبشی ٦٠ درجه ، میل گرد های تو پر ، پروفیل های خمکاری شده
و... نیز استفاده می‌شود . اعضای داخلی (بریس‌ها) از نبشی ، لوله و میلگرد ساخته
می‌شود . این نوع دکل‌ها برای نصب آنتنهای ماکروویو ، آنتن های موبایل و بیسیم
استفاده می‌شود و توانایی نگهد
دکل
خود ایستا 3 پایه
دکل
های خودایستا سه پایه دکل هایی هستند که به صورت مشبک بوده و دارای سه پایه می‌باشد
. پایه ها اکثراً از لوله و اعضای داخلی به صورت خرپائی از نبشی ساخته می‌شود . در
ساخت پایه ها از نبشی ، نبشی ٦٠ درجه ، میل گرد های تو پر ، پروفیل های خمکاری شده
و... نیز استفاده می‌شود . اعضای داخلی (بریس‌ها) از نبشی ، لوله و میلگرد ساخته
می‌شود . این نوع دکل‌ها برای نصب آنتنهای ماکروویو ، آنتن های موبایل و بیسیم
استفاده می‌شود و توانایی نگهد
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها