مهرناز


امروز بیست و سومین ۲۳ دیماه هم گذشت...امروز پا در ۲۴ سالگی گذاشتم....چقدر امسال تولدم متفاوت بود... چقدر خودم متفاوت بودم...امروز آخرین تولدی بود که در خانه ی پدری ام میگرفتم...تنها تولدی بود که جای لبخند بر لبان پدرم را اشک در چشمانش گرفته بود...اشک های دلتنگی... اشک هایی از جنس آخرین تولد های پدرانه...چقدر دوست دارم این لحظه ها تمام نشود و به روز عروسی نزدیک نشوم... میخواهم باز هم دختر پدرم باشم... هزاران هزار بار میخواهم بازگردم و دختر پدرم باشم...امس
بنیادی ترین اصل در طبیعت آدمی اشتیاق فراوان اوست به گرامی داشتنش پس همسر خود را گرامی بدارید​. با گسترش روز افزون شبکه های اجتماعی و سرگرم شدن بیش از حد در این شبکه ها نباید از یاد همسر خود غافل شوید و ما هم برای کمک بیشتر به شما این پک ها را آماده کرده ایم تا با شریک زندگیتان در تلگرام لحظات خوبی را سپری کنید​​خودمو خودت
https://telegram.me/addstickers/KhodamoAndKhodet
استیکر حسین و نرگس
https://telegram.me/addstickers/HosseinAndNegar2
استیکر معین و موحده
https://telegram.me/addstickers/MoeinAndMovahe
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها